Bispestolane hyttefelt

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Plankartet for hyttefeltet. Som ein ser var det andre krav til reguleringsplanar i 1975 enn i 2015.
Foto: Kommunearkivet

Bispestolane hyttefelt ligg ved Bispetjønnane og TellaugheiaKalland på heia sør-vest i Evje og Hornnes. Området er regulert av reguleringsplan for Bispestolane (Tillaugsheia) (planID 197503), godkjend 24. april 1975. Det går køyreveg frå Leiteskaret ved Abusdalsvegen sørover til hytteområdet. Nær ein parkeringsplass i hyttefeltet ligg det freda kulturminnet Bispestolane.

Litt av landskapet i Bispestolane hyttefelt.