Bispestolane

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Bispestolane.
Den eine av Bispestolane.
Foto: Geir Daasvatn

Bispestolane er eit kulturminne, tre oppmura steinstolar, på Tellaugheia mellom gardane Espetveit og Kalland sør-vest i Evje og Hornnes. Frå Abusdalsvegen kan ein følge skogsbilvegen Bispevegen ca 1,5 km sørover fram til Bispestolane. Dei ligg nær ein parkeringsplass for hyttefeltet i området, og er svært lett tilgjengelege for folk flest. Kulturminnet er ikkje skilta eller merka på annan måte av kommunen. Men velforeninga i hyttefeltet har på eige initiativ sett opp eit informasjonsskilt.

Det blir fortalt at det var skyss-skifte mellom honndølane og bjelldølane ved Bispestolane når dei skyssa biskopen i eldre tid. Dei som først kom fram, sette seg i steinstolane for å kvile til folka frå den andre sida kom. Men ein ekspert på gamle steinsettingar, Torfinn Normann Hageland, har peika på at ein ikkje kjenner til at det har gått nokon bispeveg i dette området. Han har også peika på at skyss-skifte ellers alltid bruka å vere på ein gard. Han meiner det kan hende at Bispestolane bare er eit rosande namn som folk har funne på, og så har nokon i ettertid dikta opp segna om biskop og bispeveg.

Tidleg på 1700-talet byrja ferdsla å ta andre og meir kjente vegar mellom desse to bygdene. Bispestolane må derfor etter alt å døme minst vere frå 1600-talet.

Kjelder

Kart

Laster kart...