Austad gamle kyrkjegard

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Kyrkjegarden sett frå høgda i aust.

Austad gamle kyrkjegard er den gamle kyrkjegarden frå tida då Austad kyrkje stod på Austad. I 1880, då kyrkja på Tveit var ferdig, søkte oppsitjarane på Austad om å få nytte den gamle kyrkjegarden. Men søknaden vart ikkje imøtekomen, fyrst i 1911 vart han teken i bruk att. 23. juni 1911 vart Knut Tarkjelson Austad gravlagd her. Same året kom oppsitjarane på Austad, Heistad, Ose, Skore og Kile med tilbod om å halde kyrkjegarden der ved like. Det fekk dei lov til.

I 1933 blei kyrkjegarden utvida ved at kyrkjegardsmuren vart flytta 5-6 meter sørover.

I 1932 vedtok Austad sokneråd å byggje eit gravkapell på Austad kyrkjegard. Samstundes vart det vedteke å bygge eit klokketårn der, dette vart vigsla hausten 1933. Tanken var at tårnet skulle tene som våpenhus for gravkapellet, men det vart ikkje bygd. Klokka i tårnet har innskrifta «Dr. J.G. Arneberg, Bjørgulv Skore og andre bygdefolk reiste dette tårn med klokke 1933».

Her reiste «sambygdingar i Norig og Amerika» i 1912 ein bauta over spelemannen Tarkjel Aslakson Austad (1802–1875), og klokkaren og læraren Kristian Stubseid er og begraven her.

Frå avdukinga av bautaen over Tarkjel Aslakson Austad i 1912.
Foto: Leonhard Jansen sin samling
Bautaen over Tarkjel A. Austad (1802–1875).
Chris Nyborg (2014)
Baksida av bautaen har teksta:
Sambygdingar i Norig og Amerika reiste dette minne 1912.
Siri Johannessen (2014)
Kristian Stubseid sitt gravminne.
Siri Johannessen (2014)

Kjelde[rediger]