Arneberg og Dales legat

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Arneberg og Dales legat er eit legat stifta av John G. Arneberg. I 2010 var eigenkapitalen på 489 000 kroner og gjelden på 0 kroner. Styreleiar og kontaktperson er soknepresten i Bygland, Eiliv Lønningen. Han hadde med seg Anne Gro O Hara, Sigbjørn Horverak, Sigurd Langeid og Wenche Tove Sjurseth i styret, men hausten 2011 oppnemnde Bygland kommunestyre Torhild Austad som medlem i styret i staden for Sigbjørn Horverak.

Formål[rediger]

Formålet er

  1. Økonomisk stønad til vanskelegstelte born og eldre trengande, anten som fellestiltak eller individuelle ytingar. På elles like vilkår kan dei prioriterast som kjem fra Årdal, Austad og Sandnes sokner.
  2. Utdanningestipend til ikkje velståande ungdom frå Bygland. Når stipenda vert delte ut, skal ungdom prioriterast som ynskjer å studere engelsk språk og vitskap på vidaregåande skule eller på høgskulenivå. Det er også høve til å gje bidrag til andre tiltak som kan fremje kjennskap til engelsk språk og kultur i Bygland kommune, til dømes til kurs, foredrag eller utdeling av bøker. Ledige legatmidlar vert normalt kungjort innan februar månad.

Eksterne lenker[rediger]