Åseral Nord

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Åseral Nord er eit stort utbyggingsprosjekt som Agder Energi gjennomførte i Åseral i 2018–2020. Det blei bygt ny steinfyllingsdam ved Langevatn, som erstatta den gamle dammen. Den nye dammen er 210 meter lang og 40 meter høg på det høgaste. Magasinkapasitetet i Langevatn er nesten dobla til 46 millionar kubikkmeter. Det blei også bygt ny overføringstunnel parallelt med den gamle mellom Langevatn og Nåvatn (magasin for Skjerka kraftverk) over ei strekning på 7,2 km av totalt 13 km. I tillegg kom ei rekke mindre tiltak i samband med utbygginga, som endring av bekkeinntak, bygging av nye vegar og forbetring av gamle m.v. Arbeidet vart utført av eit arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Risa. Kontraktssummen var på rundt 600 millionar kroner.

Prosjektet stod ferdig ved utgangen av 2020.

Kjelder

Eksterne lenker