Åneland

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Eit bruk på Åneland.

Åneland er ein gard (gnr. 52) på begge sider av Fylkesveg 42 (Arendalsvegen) aust for Galteland og vidare austover mot Bjorvatn aust i Evje og Hornnes. Nabogard i vest er Åsland. I nord ligg Haugen. Bjoråna kjem frå Bjorvatnet og renn gjennom Ånelands-bygda. På dette strekket kallast ho gjerne Ånelandsåna.

Historie

Garden er ein -landgard, og stammar truleg frå folkevandringstida (år 400-600 e.Kr.).[1] Fleire ting kan tyde på at nabogarden i nord, Haugen, frå først av høyrde til Åneland. Så er han blitt skild frå seinare, kanskje i vikingtida.[2] Den lokale gardkjennaren Oddmund Mogstad meiner at gardane Lauvås og Raudstøl oppover mot Høvringsvatn kan ha høyrd til Åneland etter svartedauden.[3]

Etter Svartedauden flytta folket på den nedlagte garden Håland på Hålandsheia til Åneland, og la Håland som tilleggsjord til Ånelands-garden. Tidlegare hadde dei flytta frå eit stort forhistorisk gardsanlegg frå folkevandringstida langt inne på Ånelandsheia og ned til Håland i Hålandsdalen. Oddmund Mogstad meinte at folket på Åneland på denne måten kanskje er dei einaste i landet som kan følge forfedrane sine heilt attende til folkevandringstida for 1500 år sidan.[4]

Det var skulestove på Åneland 1862-1959.[5] Skuledistriktet omfatta Åneland, Haugen, Landsverk, Odde Evje prestegård, Åsland, Tveit, Flåt og Undeland.[6]

Kart

Laster kart...

Referansar

  1. Olav O. Uleberg, Kultursoge for Evje og Hornnes, band I, utgjeve av Evje og Hornnes bygdeboknemd, 1990, side 68
  2. Oddmund Mogstad, Gardsnamn i Evje, artikkel i Arnstein 2008, side 35
  3. Gardsnamn i Evje, side 36
  4. Sigmund Monen, Frå gamle gruvetradisjonar i Setesdal til arbeidarkultur i Evje, utgjeve av Evje og Hornnes kommune, 2016, side 200
  5. Frå gamle gruvetradisjonar i Setesdal til arbeidarkultur i Evje, side 198-199
  6. Kultursoge for Evje og Hornnes, side 351-352