Kultursoge for Evje og Hornnes

Frå Setesdalswiki
Versjonen frå 8. oktober 2015 kl. 13:05 av Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag) (Bilde)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Hopp til navigering Hopp til søk
Olav Arne Kleveland er den eine av dei to hovudmennene bak Kultursoga for Evje og Hornnes.

Kultursoge for Evje og Hornnes er gjeven ut i to band, band I i 1990 og band II i 2003. Forfattarar er Olav O. Uleberg og Olav Arne Kleveland. Utgjevar er Evje og Hornnes bygdeboknemd.

Både Hornnes og Evje kommunar valde bygdesogenemder i 1920-åra. I begge bygdene blei det sett i gang innsamling og registrering av lokalt historisk stoff med det mål å gje ut bygdebøker.

Åra gjekk, og bygdebøkene kom ikkje. Men i 1968 fekk Hornnes si gards- og ættesoge, Hornnes I, Gards- og ættesoge, og i 1969 tok Olav O. Uleberg fatt på arbeidet med kultursoga for Evje og Hornnes.

Uleberg døydde i 1974, og Olav Arne Kleveland tok i 1987 på seg å fullføre manuskriptet etter Uleberg.

Fyrste bandet vart så altså utgjeven i 1990, medan det andre kom i 2003. Evje og Hornnes Sparebank har ytt økonomisk støtte til utgjevingane.

Det blir for tida arbeidd med ei gards- og ættesoge for Evje. Ådne Fardal Klev frå Lyngdal er frå hausten 2012 tilsett som bygdebokforfattar. Men ein veit i dag ikkje når ho kan bli skriven ferdig.

Innhald

Band I

 • Føreord
 • Evje-songen
 • Hornnes-songen
 • Topografi
 • Førhistorisk tid
 • Liv og arbeid på garden
 • Follogskontrakter
 • Husmannsskipnad og husmannskår
 • Husmenn i Evje og Hornnes
 • Skog og skogbruk
 • Gamle skikkar, gammal tenkemåte
 • Samferdsla
 • Bilane kjem
 • Telefonen
 • Posten skal fram
 • Målføret
 • Skuleskipnaden
 • Skulen i Evje
 • Skulen i Hornnes
 • Skulen i Evje og Hornnes
 • Hornnes landsgymnas
 • Amtsskulen i Setesdal
 • Almugebiblioteket
 • Evje kino
 • Sparebanken
 • Sørlandsbanken på Evje
 • Pengar som betalingsmiddel
 • Mål og vekt

Band II

 • Føreord
 • Evje og Hornnes (dikt)
 • Geologien i Evje og Hornnes
 • 100 år med feltspatdrift og mineraljakt
 • Flot nikkelgruve - Evje nikkelverk
 • Feltspatdrift
 • Einerkilen urangruve 1948-1951
 • Evjemoen
 • Engelskmennene på Gautestad
 • Dyreliv, fiske, jakt og fangst
 • Lensmenn
 • Forlikskommisjonen - forliksrådet
 • Valmenn og stortingsmenn frå Evje prestegjeld
 • Kommunestyringa i Evje
 • Kommunestyringa i Hornnes
 • Sosial omsut

Kjelde

 • Kultursoge for Evje og Hornnes, band I, utgjeve av Evje og Hornnes bygdeboknemd, 1990, omslaget og føreordet