1804-vegen Fennefoss - Gullsmedmoen

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kveld langs den gamle kjerrevegen, ved Stean sør for Senum Tråvbane 9. mai 2019.

1804-vegen Fennefoss - Gullsmedmoen var ein køyreveg som gjekk på vestsida av Otra, mellom garden Fennefoss og GullsmedmoenSenum i Hornnes. Han skal ha vore den første ordentlege køyrevegen (kjerrevegen) i indre Agder.

Bakgrunn

Stiftamtmann Otto Joachim von Moltke ville bedra livsvilkåra til folk i Setesdal. Bøndene i dalen måtte frakte heim korn frå kysten. Dei nytta båtfrakt der dei kunne. Det var opp Otra til Mosby, på Kilefjorden og på Byglandsfjorden. Von Moltke ville bygge veg forbi fossane i elva; frå Mosby til Iveland og mellom Fennefoss og Gullsmedmoen. Vegen Mosby - Iveland blei det ikkje noko av. Men i 1804 stod altså vegen ferdig mellom Fennefoss og Gullsmedmoen.

Nærare om vegtraséen

Vegen tok til der setesdølane gjekk i land når dei kom oppover Kilefjorden, ved Dalemannsteinen under Fennefossen. Veglina vidare gjekk i hovudsak der Postvegen seinare kom, og der Fylkesveg 304 ligg i dag. Men i sør, mellom Bakkekilen og Røyrkilen, gjekk vegen nærare Otra. Det same var tilfelle i nord, mellom Tjørekilen og Senum Tråvbane.

Kjelder