Åseral kyrkje

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Åseral kyrkje 26. februar 2017.

Åseral kyrkje er ei korskyrkje i tre med tre galleri og 300 sitteplassar frå 1822 i Åseral kyrkjebygd. Kyrkja vart bygd av Olav O. Åsland og Olav Bakken, som og laga altertavla og døypefonten. Altertavla er eit kors og treskurdsranker i barokk stil. Over inngangsdøra står det «Til Guds Ære og Folkets Gavn er denne Kirke oppført i 1822».

Kyrkjeklokka er laga i 1872 av Porsgrunns Mek Verksted. Kyrkja har ein trestol frå 1724 og på alteret ligg Johan Arndts Den sanne kristendom frå 1706, ein Bibel frå 1897 og Kirkesalmebok frå 1870. Orgelet er frå Vestlandske orgelverksted 1960 og har sju register.

Tidlegare kyrkjer

Julekonsert i Åseral kyrkje 10. desember 2017.
Foto: Geir Daasvatn

Åseral kyrkje er første gong omtalt i pavelege skriv frå 1282. Truleg var den første kyrkja ei stolpekyrkje; ei stavkyrkje men med jordgravde stolpar. Mykje tyder på at det seint på 1600-talet vart reist ei heilt ny kyrkje, som då kan ha erstatta den gamle stavkyrkja i bygda. Denne nye kyrkja stod kanskje først ferdig nokre år seinare, eller blei restaurert, i 1705, då vindfløya i tårnet vart smidd av Knut Gunnulvsson Mørk. Kyrkja frå rundt 1680-talet var ei laftebygd trekyrkje som vart riven i 1822, då noverande kyrkje blei bygd. Våpenhuset i noverande kyrkje er bygd av stokkar frå denne kyrkja. Tre stokkar, to frå våpenhuset og ein frå tårnet, ser ut til å vere attbrukte frå ein eldre bygning. Dei skriv seg truleg frå tre som vart felte på slutten av 1500-talet. Dei kan vere frå eit endå eldre våpenhus, til dømes, men dette er uvisst, skriv Frans-Arne Hedlund Stylegar i jubileumsboka til 200-årsjubileet for Åseral kyrkje i 2022.

Kyrkjelege handlingar

I 1992 var det 22 gudstenester med gjennomsnittleg besøk på 96 og i snitt 25 til nattverd når det var nattverd. Det var åtte døypte og to konfirmantar, tre vigsler og 12 graverder. Elles var det 15 andre arrangement. Åseral sokn hadde sokneprest og organist, to klokkarar, to kyrkjetenarar, kyrkjeverje og kyrkjelydssekretær. I tillegg til Åseral kyrkje gjorde dei teneste i Åknes kapell og Ljosland kapell.

Kjelder

Eksterne lenker